Preambule: the terms and conditions on this website are presented in three different languages and may differ due to translation issues. In case of doubt, the German version is regarded the relevant version of this terms and conditions.

 1. Een contract tussen een opdrachtgever en Web'n Run kan mondeling of schriftelijk gesloten worden. Het contract gaat in op het moment dat er tussen opdrachtgever en Web'n Run een overeenkomst is besloten om aan een van tevoren besloten taak te gaan werken, of op het moment dat er besloten wordt hosting en onderhoudswerkzaamheden door Web'n Run uit te laten voeren.
 2. Bij het afsluiten van een hosting en onderhoudscontract wordt het volledige bedrag voor de komende 12-maanden-periode direct in rekening gebracht.
 3. Bij overeenkomst over een uit te voeren taak zal een offerte aangeboden worden. Op basis van deze offerte wordt een bedrag ter hoogte van een deerde van het totaal in deze offerte genoemd bedrag bij wijze van vooruitbetaling in rekening gebracht. Het contract ter uitvoering van de in de offerte genoemde werkzaamheden begint vanaf het moment dat de vooruitbetaling van de uitvoerende partij ontvangen is.
 4. Bij een annulering van een bestaand contract ter uitvoering van vastgelegde werkzaamheden (n.v.t bij hosting en onderhoudscontracten) wordt het al aanbetaalde bedrag niet vergoed.
 5. Wordt een hosting en onderhoudscontract binnen de periode van 12 maanden voor eindigen van het contract opgezegd, wordt het resterend bedrag niet vergoed.
 6. Je contract heeft een looptijd van 12 maanden. Het contract wordt automatisch verlengt, tenzij hij niet voor verloop van de 12 maanden wordt opgezegd.
 7. Het basiscontract houdt in dat er regelmatige updates aan je Joomla of Wordpress site worden doorgevoerd. Onder update is te verstaan, dat er binnen dezelfde versie van Joomla of Wordpress de van Joomla of Wordpress uitgegeven Software updates geïnstalleerd worden. "Dezelfde Versie" benoemt alle ontwikkelingen (updates) die binnen één door een natuurlijk getal gekenmerkt versie van Joomla of Wordpress plaatsvinden. Dat betekent dus bij voorbeeld, dat alle ontwikkelingen van Joomla 3.0 tot b.v. 3.x.x worden bijgehouden, maar niet een upgrade naar Joomla 4.0. Hetzelfde geldt voor Wordpress, of enig ander CMS welk Web'n Run in de toekomst zal aanbieden.
 8. Geldigheidsduur van offertes: Offertes over uit te voeren werkzaamheden zijn 4 weken geldig. Na verloop van deze 4 weken verliest de offerte zijn geldigheid.
 9. Bij niet nakomen van een betaalverplichting behoudt Web'n Run het recht, om de betreffende website tijdelijk niet meer beschikbaar te stellen, of zelfs in zijn geheel te verwijderen. Een volledige verwijdering houdt in dat er ook geen bestanden bewaard worden.
 10. Werkzaamheden die over een langere periode uitgevoerd worden, of waarbij de uitvoering door omstandigheden vertraging oploopt, of waarbij de uitvoering tot in het volgende boekjaar duurt, kan Web'n Run de opdracht in deelopdrachten splitsen, en voor deelwerkzaamheden factureren.
 11. Garantiebepaling: Na oplevering van een product of een dienstverlening kan Web´n Run nog 28 dagen op evetuele gebrekken in de levering of het product gewezen worden. Voor binnen dit termijn vermeldte gebrekken zal Web´n Run eventuele in het kader van een garantiebepaling correcties overwegen mits deze onder eerder afgesproken en voldaan werkzaamheden vallen. Na afloop van 28 dagen zal Web´n Run in elk geval alle aanvragen opnieuw in rekening brengen.
 12. Web´n Run kan eenzijdig, willekeurig en zonder redenen de hosting en serviceovereenkomst beëndigen. Normaalgesproken zal dat betekenen dat de overeenkomst na afloop van de lopende periode niet verlengt zal worden. Bij overmacht en onder bijzondere omstandigheden, zoals dreigend faillissement kan de overeenkomst per direct beëndigd worden. In dit geval wordt de resterende periode niet vergoed.
 13. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van de website. Bij het vervaardigen van de website wordt de website in principe zonder inhoud afgeleverd. Web'n Run kan een kleine aantal pagina's met voorbeeldinhoud vullen om een beeld van het uiteindelijk uiterlijk te geven. Het volledig invullen van alle inhoud is taak van de opdrachtgever. Op aanvraag kan Web'n Run het invullen van alle pagina's als extra service aanbieden..
 14. Bij opzegging van het contract kan een backup van je site aangevraagd worden. Dit backup wordt geleverd in de vorm van een gecomprimeerd bestand. In dit bestand zitten de bestanden van je website, en de erbij horende database. Voor het leveren van deze backup worden extra kosten in rekening gebracht.
 15. Ons VPS (server) wordt onderhouden door onze contractpartner Hosted.nl. Zij bevinden zich in een veilig datacenter in het zuiden van Nederland.